Mikkjel Fønhusforeningen

Mikkjel Fønhusforeningen

har som formål å fremme og bruke forfatterskapet til Mikkjel Fønhus og annet som står i forbindelse med dette. Videre å gjøre kjent det natur- og bygdelandskap i Sør-Aurdal der han hentet mye av sin inspirasjon.

Foreningen skal arbeide for å gjøre Mikkjel Fønhus og forfatterskapet hans mer kjent og allment tilgjengelig og være med og tilrettelegge for opplevelser i landskapet Fønhus skrev fra og levde i. Foreningen skal også samarbeide med næringslivet, lag og foreninger der man finner dette formålstjenlig.

Foto: Rolf Brandrud t.v med biografien sin om Fønhus "Drømmejegeren" og Kundan Rokstad ved stiftelsen av Fønhusforeningen 11.mars 2014.

Sør-Aurdal kommune, i samarbeid med Oppland fylkeskommune, ville satse på å få til mer virksomhet basert på forfatterskapet til Mikkjel Fønhus. De ville også få med på laget næringslivet , lag og foreninger i kommunen. Kundan Rockstad, som bodde i Hedalen i 13 år, var med i Fønhusgruppen siden oppstarten i 2009. Han ble etter hvert ansatt i halv stilling som prosjektleder i Fønhusprosjektet og var med ut året 2014 da han flyttet fra kommunen.

Foto: Det første styret ved stiftelsen 11.mars 2014:

Fra v.: Grete Østerås, Amund Fønhus Stensrud, Åse Østgård Hagen, Arne Erik Fønhus, Bente Lindahl, Ole Bjarne Strømmen og Harald Arne Haugen.

Program på stiftelsesmøtet: Olaf Ødegaard åpnet kvelden og delte sine egne erfaringer i møte med forfatteren Mikkjel Fønhus. Ordfører Kåre Helland snakket deretter om kommunen sitt engasjement og satsing på Mikkjel Fønhus. Rolf Brandrud fra NRK har skrevet bøker om Mikkjel Fønhus og holdt et foredrag om hva som kan gjøres videre med forfatterskapet til Fønhus. Kundan Rockstad orienterte om hva som var gjort i Fønhusgruppen siden den startet i 2009 og fram til stiftelsen av Mikkjel Fønhusforeningen denne kvelden.

 

cross