Mikkjel Fønhus foreningen

Mikkjel Fønhusforeningen ble etablert 11.mars 2014. Foreningen har som formål å fremme og bruke Mikkjel Fønhus’ forfatterskap og annet som står i forbindelse med dette. Videre å gjøre kjent det natur- og bygdelandskap i Sør-Aurdal der han hentet mye av sin inspirasjon.

Foreningen skal arbeide for å gjøre Mikkjel Fønhus og forfatterskapet hans mer kjent og allment tilgjengelig og være med og tilrettelegge for opplevelser i landskapet Fønhus levde i (Fønhusriket). Foreningen skal også samarbeide med næringslivet, lag og foreninger der man finner dette formålstjenlig.

Styrets sammensetning etter årsmøtet 30.03.2017:Styret i Fønhus Foreningen

  1. Halstein Heiene, leder
  2. Arne Erik Fønhus, kasserer
  3. Åse Østgård Hagen, sekretær
  4. Gunn Erna Lødemel, styremedlem
  5. Bjørg Ingrid Brenno, styremedlem
  6. Ole Bjarne Strømmen, styremedlem
  7. Amund Fønhus Stensrud, fast medlem (fra familien)
  8. Harald Arne Haugen, varamedlem
  9. Kari Brit Olmhus Øyhus, varamedlem
Foto: Styret i Mikkjel Fønhusforeningen (valgt på årsmøtet i mars 2017)
Bakerst, fra venstre: Gunn Erna Lødemel, Bjørg Ingrid Brenno, Arne Erik Fønhus, Halstein Heiene. Foran fra venstre: Åse Østgård Hagen, Amund Fønhus Stensrud. Ole Bjarne Strømmen var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Sommerdager i Mikkjel Fønhus sitt rike / Fønhusdagene


2017

Fønhusdagene 2017Fønhusdagene, de fjerde i rekka, ble vel gjennomført i tidsrommet 25.juni til 2.juli. De startet med Vassfardagen, arrangert av Vassfaropplevelser, som foregikk på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret. Det var en dag for hele familien, med foredrag, underholdning, kajakkpadling, snekring av fuglekasser, fiskekonkurranse med meir. Ca. 300 deltok på dette arrangementet.

Nytt av året var et skuespill som ble oppført på biblioteket på Bagn. Vel 100 såg forestillingen som heitte ”Domedag i Skreppebrøtin” et skuespill skrevet av Mikkjel Fønhus i 1927. De lokale skuespillerene var Elling Veimodet som Lars Skreppebrøtin, Bjørg Ingrid Brenno som Berte i Skreppebrøtin, Hans Allergoth som bokselgeren Hans Feto og Åse Østgård Hagen som nabobudeia Guri Rabben. Stykket var en komedie og latteren stod i taket den timen skuespillet varte.

Det gikk tre forskjellige turer til ulike mål i løpet av uka. Først tur til Tjuv-Hanshula med 20 deltakere, denne stien ble åpnet i 2016. Neste tur gikk på Ruggstien i Vassfaret med ca 20 deltakere og siste dagen, på søndag, gikk turen til Kverrvilljuvet med ca 30 deltakere. Ellers gjennomførte Begna elv i samarbeid med Den norske turistforening, avd. Valdres, fleire flåteferder på elva Begna. Morudstranda Kolonicamping var innkomsten for Mikkjel Fønhus’ sykkelløp der alle deltakerne fikk et flott diplom med bilde av Mikkjel Fønhus ved sida av sin kjære sykkel gjennom fleire tiår.

Søndag var det også samling på Nissebakken med omvisning i husa og enkel servering. Værgudene var i det gode lunet hele uka gjennom og til sammen deltok det ca 600 personer fra Valdres og omegn. Mikkjel Fønhusforeningen takker deltakere og samarbeidspartnere for meget vellykkede Fønhusdager 2017.


2016

Fønhusdager 2016Fønhusdagene 2016 foregikk fra 25.juni til 2.juli. Det hele startet med familiedag på Piltingsrud lørdag med diverse aktiviteter på dagen og fest på kvelden. Ca 800 var innom dørene på Piltingsrud gard i løpet av lørdagen.

Søndag var det «Vassfardagen» på Skrukkefyllhaugen i Vassfaret med over 300 besøkende til tross for dårlig vær. Filmen «Trollelgen» ble vist på Søre Lokalet i Hedalen på kvelden med 50 besøkende.

Tirsdag var det litteraturdag på biblioteket på Bagn med utstillinger av og om Fønhus. Filmen «Trollelgen» ble også vist her på kvelden, med 55 besøkende.

Onsdag arrangerte Vassfaropplevelser guidet tur til bjørnehiet «Festningen» i Vassfaret.

Torsdag var det åpning av stien til Tjuvhanshola i Buvassfaret. Medarrangør var DNT Valdres. Det er lagt ned mye arbeid med rydding og merking av stien til Tjuvhanshola. En spesiell takk til Hans Martin Grimsrud og Harald H Hougsrud som har stått for arbeidet. Det var ca. 60 stk. som var med på åpningsturen. Ved hula fikk vi oppleve ett tablå rundt historien om skoggangsmannen kalt Tjuvhans. På kvelden var det foredrag og visning av filmen «Trollelgen» på Piltingsrud gard.

Fredag og lørdag var Langedrag Camping, Morudstranda Kolonicamping, Bagn og Reinli jeger- og fiskeforening og Sør-Aurdal grunneierlag Begna elv arrangør av ulike aktiviteter som fiskekonkurranse i Begna elv, natursti og fiskedag for barn, og sykkelløp ved Begna og Begnadalen idrettslag. Lørdagskveld avslutning på Morudstranda camping med fest. Alle arrangementene hadde stor tilstrømning av folk.

Fønhusdagene er en aktiv og engasjerende promotering av forfatteren Mikkjel Fønhus, som med sitt forfatterskap favner hele Sør-Aurdal. Det er en stor tilfredstillelse for foreningen at vi kan samordne mange ulike aktører/ arrangement med felles markedsføring av forfatteren Mikkjel Fønhus og bygda Sør-Aurdal. Vi takker alle arrangørene for godt samarbeid.

Arne Erik Fønhus har holdt flere foredrag om Mikkjel Fønhus rundt omkring i fylket, for ca. 400 personer til sammen. På Nissebakken har det vært mange visninger i sommerhalvåret.

Vi vil også berømme og takke kommunen for verdifull bistand med de ulike prosjekter.


2015

Fønhusdagene gikk av stabelen  for andre gang 27. og 28.juni 2015.

Fønhusdagene 2015

Foto: Åse Østgård Hagen

Programmet lørdag foregikk på Nissebakken hvor det møtte opp bortimot 100 personer. Søndagen var det program på Skrukkefyllhaugen  i  Vassfaret. Arrangør her var ”Vassfaropplevelser”

Dagen ble åpnet av Amund Fønhus Stensrud kl. 12. Det var omvisning i heimen til Fønhus og det vesle museumsstabburet på garden. Naturfotograf Thomas Mørch hadde stilt ut mange flotte bilder, hovedsakelig fra Vassfaret. Utover dagen viste dyktige lokale skuespillere ulike tablåer fra Fønhus sitt forfatterskap, bl.a. scener fra boka ”Hallingsvarten” . Det var også opplesninger fra noen av bøkene til Fønhus. På tunet var det også utstilling av gamle skogredskaper som ble demonstrert for de frammøtte.

Ulf Myrvold, kjent for sine naturprogrammer i NRK, holdt et svært interessant foredrag om sitt forhold til Fønhus og bøkene hans. Som avslutning på dagen var det vandring opp til Hølerajuvet. Ulf Myrvold var med som guide på turen.

Nytt denne gangen var at de ble arrangert et sykkelløp som gikk fra Fønhusbrua til Morudstranda Kolonicamping. Fredag til lørdag arrangerte Bagn og Reinli jeger og fiskeforening natursti på Morudstranda, samt at Begna elv hadde fiskekonkurranse som foregikk fra fredag ettermiddag til lørdag formiddag.


2014

De første Fønhusdagene foregikk  21. og 22.juni 2014.

Fønhusdagene 2014

Foto: Åse Østgård Hagen

Lørdag 21. var det på Nissebakken, stedet hvor Mikkjel Fønhus levde hele sitt voksne liv. Søndag 22. var det program på Skrukkefyllhaugen inne i Vassfaret.

Det møtte opp mye folk på Nissebakken, nær 200 var innom i løpet av dagen, det var både bygdefolk, folk fra andre kommuner i Valdres, hyttefolk og langveisfarende.

Nissebakken ble åpnet på formiddagen kl. 11. med omvisning i skrivestua til Fønhus, som står slik den sto den dagen forfatteren gikk bort i oktober 1973. Det var også omvisning i et lite minimuseum som dattera til Fønhus, Gudbjørg Fønhus Stensrud, fikk laget i stand for noen år siden.                          Ordfører Kåre Helland foretok den offisielle åpningen. Cato Skimten Storengen fra Hedalen stod for regien av Fønhusspelet som ble vist på tunet på Nissebakken. Dyktige lokale skuespillere og dansere viste ulike tablåer fra Fønhus forfatterskap, blant annet fra Trollelgen.

I Fønhus’ ånd ble det servert flesk og duppe, mat som Fønhus også likte å lage på de mange turene sine ute i skog og fjell. Som avslutning på dagen var det vandring opp til Hølerajuvet, eller Kvervilljuvet som Fønhus kaller det i en av sine første bøker Det skriker fra Kvervilljuvet.