Raudalsdansen, 1924

"Raudalsdansen" består av to fortellinger, den ene er "Raudalsdansen, den andre er "Ropet i Helvetesjuvet" Begge fortellingene er fra Mikkjel Fønhus sine hjemtrakter. Sitat fra "Raudalsdansen": "Omtrent midt innpå fjellet mellom Gol i Hallingdal og Bagn i Valdres ligger en fjellkolle som heter Raudalsknatten. En kan se den langt ute fra skogåsene i sør, hengbratt mot himmelsynet. På klare kvelder står den skjærende skarpt mot solefallsrøden. Over Raudalsknatten våkner dagens første søvnige sol. Fra gammel tid brukte halling og valdres hver sommer møtes til dans ved nordenden av denne knatten. Og møtedagen var alltid første søndagen i fjellslåtten, da folk lå innpå skulle onne setrene. Raudalsdansen kalte de det. På Raudalsdansen kom folk lange leier fra. Det var fra Gol og Nes og andre bygder i Hallingdal, det var fra Bagn og Beindalen og Hedalen i Valdres. På Raudalsdansen møttes dalens sprekeste karer, beste spillemenn og vakreste jenter." Sitat fra den andre fortellingen "Ropet i Helvetesjuvet": Dette Helvetesjuvet lå midt i dalbunnen, der Storelva brøt seg gjennom en rundaktig bergrygg. Fjellveggene stod hengbratte på begge sider av elveløpet og inne i dette juvet fløt elva så underlig hyssende stilt. Et stykke nordafor juvet gikk den i stryk og fosser, brøt seg over kampesteiner og bergsva, veltet seg vilt i svære blågrønne skavler - det var Movikføssen. Men når elva kom inn i det trange sluket i Helvete, da var det som den ikke vågde annet enn roe seg og fare stilt. Stålblått og brådjupt seg vatnet, med lette skval mot berget, det var det eneste en kunne høre".
cross