Bøkene

Bøkene

Mikkjel Fønhus forteller: "Det aller første jeg fikk trykt var en liten skildring som kom i "Norske gutter", det må ha vært i 1909 eller 1910. Skildringen har tittelen "Paa harejagt" Jeg var da femten eller seksten år gammel og gikk på middelskolen i Aurdal. Hva jeg følte da jeg leste på trykk dette mitt første dikterverk? Jo, jeg kan huske at jeg var stolt. Men noe utklipp av dette arbeidet har jeg ikke."

Tittel på bøkene, når de ble skrevet og hvor handlingen finner sted:

 • Skoggangsmand, 1917 (Hedalen, Buvassfaret)
 • Der villmarka suser, 1919 (Sør-Aurdal)
 • Det skriker fra Kverrvilljuvet, 1920 (Hølera i Sør-Aurdal)
 • Troll-elgen, 1921 (Sør-Aurdal)
 • Under polarlyset, 1922 (Svalbard)
 • Raudalsdansen, 1924 (Sør-Aurdal)
 • Formaal Ægteskab, 1924 (skuespill) Ble gitt ut under psevdonymet "Tølleiv"
 • Reinsbukken på Jotunfjell, 1926 (Jotunheimen)
 • Domedag i Skreppebrøtin, 1927 (skuespill) Ble gitt ut under psevdonymet "Tølleiv"
 • Vandringen mot nord, 1927 (Nordishavet, Svalbard)
 • Skogenes eventyrer, 1929 (Sør-Aurdal, Finnmark)
 • Fjellkongen, 1930 (Sør-Aurdal)
 • Løvene i Kilimatui, 1931 (Kenya)
 • Varg, 1933 (Nord-Norge, Nord-Sverige)
 • Ontarioskogen, 1934 ((Canada)
 • Skiløperen, 1936 (Sør-Aurdal, Oslo m.m.)
 • Beveren bygger ved Svartkjenn, 1937 (Sørlandet, Østlandet)
 • Veien over fjellet, 1937 (Sør-Aurdal)
 • Elge-Knut, 1942 (Sør-Aurdal)
 • Koia i Tusterdalen, 1945 (Nordland)
 • Kampen mot villmarka, 1946 (Nordland)
 • Menn under nordlyset, 1948 (Svalbard)
 • Tredalsmåren, 1950 (Sør-Aurdal)
 • Mannen med ormeøynene, 1951 (Finnskogene)
 • Tømmerfløterne, 1952 (Sør- og Nord-Aurdal)
 • Mannen og hunden på den store vidda, 1955 (Finnmarksvidda)
 • Leoparden, 1956 (Kenya)
 • Snøen fyker over Nøsfjell, 1957 (Vang i Valdres)
 • Jerv, 1959 (Hardangervidda m.m.)
 • I hine hårde dage, 1960 (Øystre Slidre, Gudbrandsdalen)
 • Av ulveslekt, 1961 (Nord-Aurdal, Jotunheimen)
 • Gullgraverne på Finnmarksvidda, 1962 (Finnmarksvidda)
 • Eventyreren fra Skredalselvi, 1963 (Lærdalselva, Lærdal)
 • Urskogene, 1964 (Canada)
 • Fortellingen om slagbjønnen Rugg, 1965 (Vassfaret)
 • Det raser i Haukefjellet, 1965 (Loen)
 • Gaupe, 1966 (Nord-Trøndelag)
 • Gjemt i villskogen, 1967 (Leirskogen i Sør-Aurdal)
 • Villgås flyr mot nord, 1968 (Finnmark)
 • Skogsfolket i Bjønnemarka, 1969 (Hølersetra i Sør-Aurdal)
 • Det hendte i Virdalsfjellet, 1970 (Nordland)
 • Hubroen roper, 1971 (Sør-Aurdal)
 • Villmarksoteren, 1972 (Nordland)
 • Under Skagsnuten, 1973 (Hedalen, Vassfaret)

Bøker som kom ut etter at Fønhus døde:

 • I susen av Storelva, 1974
 • Halling-svarten, 1975
 • Pisil ; Tikkéten ; I midnattsol og mørketid, 1978
 • Det burer morskt i fjelldalen ; Vidt omkring ; Helleristninger ved fossen, 1978
 • Fjellkaren på Grefstadlegeret ; Under nordlys og tropesol ; Hoggorm, 1978
 • En slagbjørn ; Fuglefangeren, 1978
 • Villmannshytta ved Glesa elv ; Storvargen, 1978
 • Stortiuren Redalsrusken ; Mannen som fant Storfjella ; Bjødnakubben, 1978
 • Skogsgarden oppmed Espa elv ; Fasleføss ; Det ropte fra Kambatjernet, 1978
 • Ørnefjell ; En skiferd ; Fjellfolk, 1978
 • Mannslagerhola ; Fra skogsdjup til isbre, 1978
 • Røyskatt ; Lodden gjest fra skogene ; Ved bjønneåta ; Fjellet drar, 1978
 • Storskogen faller ; Ulveul ved Valesjå ; Hard fjellferd, 1978
 • Underlig hare i Kinnrudskogen ; Fra skogsåser til fjellvidde ; Uvær over Illbreen, 1978
 • Rein og varg, 1986
 • Skogsus, 1990
 • Gråbeinstad, 1993
 • I kveldsøkta, 1996

I skriverstua på Nissebakkin

Bøker om forfatteren:

 • Brandrud, Rolf: Drømmejegeren. Aschehoug 1993.
 • Brandrud, Rolf/Myrvold, Ulf: Trollelgens rike – streif i Mikkjel Fønhus' landskaper. Aschehoug 1994.
 • Brenne, Tom: Mikkjel Fønhus – hans liv og forfatterskap. Landbruksforlaget 1993.
 • Brenne, Tom: Mikkjel Fønhus. En bibliografi. Universitetsbiblioteket 1993.
 • Børte, Torbjørn: Mikkjel Fønhus – fra Nissebakken til Thika River. Aschehoug 1972.
 • Gleditsch, Ulf: Mikkjel Fønhus. Skoggangsmann og tradisjonsbevarer. Aschehoug 1960.
 • Hauge, Knut (red.): Mikkjel Fønhus. Slik vi husker skinne. Årbok for Valdres Historielag/Aschehoug 1974.
 • Kulterstad, Ingebert: I villmark med Mikkjel. Valdres Forlag 1993.
 • Stensrud, Gudbjørg Fønhus: Mikkjel – langt min. Aschehoug 1985.

Bøkene kan lånes på biblioteket, eller leses på nettsida til nb.no

Alle bøkene er dessverre utsolgte fra forlagene, men de dukker jevnlig opp på antikvariatene.
Du kan blant annet søke etter dem på  www.antikvariat.net

cross