Rolf Brandrud på Nissebakken

Publisert: 28/03-2019

Etter at årsmøtesakene var unnagjort fikk de fremmøtte på Nissebakken høre Rolf Brandrud holde et inspirerende og meget interessant foredrag om sin kjennskap til Mikkjel Fønhus og hans forfatterskap.

Han fortalte om hvordan han gjennom 20 år, fra 1976 til 1996, ble kjent med de lange linjene i forfatterskapet til Fønhus. I 1976 startet det hele med at han skrev en hovedoppgave om de første bøkene til Fønhus  utgitt mellom 1917 – 1921. Han leste det meste av det han hadde skrevet både av bøker, artikler og dagboksnotater. Etter Fønhus’ død i 1973 fantes det 43 etterlatte manuskripter som Brandrud fikk i oppdrag å vurdere. Disse manuskriptene ble utgitt i bokform i «Nye romaner og fortellinger, bind 1-12» i 1978.

I 1986 var Brandrud fagdommer i «Kvitt eller dobbelt» der Tom Brænne hadde Mikkjel Fønhus’ forfatterskap som tema. I 1993 ga Brandrud ut en biografi om Fønhus. I 1994 kom det enda en bok som het» I Trollelgens rike. Streif gjennom Mikkjel Fønhus landskaper».

Rolf Brandrud sier: «Alle har lest en eller flere av enkeltbøkene til Fønhus og vet hvordan de er med dyre- og naturskildringer, ofte fra Valdres og preget av en forkjærlighet for uberørt natur. Det som de færreste har festet seg ved er utviklingen i forfatterskapet og hans forhold til samtidsstrømninger som for eks. Jack London-bølgen, svært tidlig inspirasjon fra Sigmund Freud, konflikten mellom norsk motkultur, det vil si protest mot den kultur som blir sett hos majoriteten i samfunnet, og modernisering. Interessant er det også å se på utviklingen i Fønhus sitt fokus på menneskers forhold til natur i ulike livsfaser. Like interessant er  utviklingen til en naturverner gjennom et århundre der naturvern ble sett på som kontroversielt og bakstreversk. I Mikkjel Fønhus sitt liv og forfatterskap ligger en unik mulighet til å se utviklingen i menneskers forhold til natur på 1900-tallet, gjennom et valdres-perspektiv hos en kjempende og mer framtidsrettet naturverner enn sin samtid»

cross