Årsmøte 30.03.2017 på Biblioteket Bagn, kl.19.00

Årsmøte i Mikkjel Fønhus foreningen 30.03.2017 på Biblioteket Bagn, kl.19.00

Sakliste til årsmøtet

  • Godkjenning av innkalling og sakliste
  • Valg av dirigent og to til å skrive under protokollen
  • Årsberetning og regnskap for 2016, legges fram på møtet
  • Kontingent
  • Innkomne forslag, ingen innkomne saker.

Valg:

  • Valg av styremedlemmer
  • Valg av varamedlemmer
  • Valg av styreleder
  • Valg av revisor
  • Valg av valgkomite

Les mer om Mikkjel Fønhus foreningen


Etter årsmøtet

Orientering om programmet for Fønhusdagene 24.06 til 02.07.2017.
Har dere forslag til aktiviteter.