Villmarksforfatteren Mikkjel Fønhus

Mikkjel Fønhus ble født i Hølera i Sør-Aurdal 14.mars 1894. Han vokste opp
på Lundby landhandel i Hølera sammen med mor Olava Storsveen (1867-1948) og
broren Olaf (1895-1965) Far til Mikkjel, Arne Mikkelson Fønhus (1860-1896) døde
da Mikkjel bare var 2 år gammel.

Mikkjel gikk på Hølera grendeskole, siden på Valdres kommunale høyere
almenskole (middelskole) og Ragna Nielsens private gymnasium, Kristiania, fra
1911-1913.

I 1934 ble han gift med Margrethe Fønhus, datteren Gudbjørg ble født samme
året.

Mikkjel Fønhus debuterte som forfatter i 1917 med romanen «Skoggangsmand»
Han var også småbruker og skogeier. Han jobbet en kort tid som journalist i
Norske Intelligenssedler i 1920. Fønhus fikk kunstnerlønn fra 1952.

Fønhus hadde flere hjertesaker som natur- og dyrevern, rovdyrfredning,
avholdssaken og distriktspolitikk.

Ny bok

Ny bok

cross